tel. +48 668 881 958
abcrol@abcrol.pl

Pielnik z nawożeniem nawozami płynnymi Kultis

Wersja do wydruku

Kultywator z aplikacją nawozów Kultis jest szczególnie przydatny do spulchniania i napowietrzania międzyrzędzi, aplikacji nawozów płynnych do strefy korzeniowej roślin, mechanicznego pielenia wschodzących chwastów w międzyrzędziach oraz kruszenia skorupy powierzchniowej. Kultywator Kultis pozwala na precyzyjne ustawienie dawki nawozowej 60–160 l/ha oraz możliwość jej aplikowania do wysokości łanu 40–50 cm.

Największe zalety naszego rozwiązania:

 • kultywacja roślin szerokorzędowych
 • aplikacja nawozów płynnych do strefy korzeniowej roślin
 • zmniejszenie zużycia nawozów
 • zwiększenie plonu i żywotności roślin

 

1. Opis technologii

Pielnik z nawożeniem nawozami płynnymi Kultis jest przeznaczony do spulchniania i napowietrzania przestrzeni pomiędzy rzędami roślin i jednoczesnej aplikacji nawozów płynnych do strefy korzeniowej roślin.

 • Spulchnianie gleby bez uszkadzania rzędów kukurydzy

Kultywator jest konstrukcyjnie zaprojektowany jako półzawieszany z dwoma kierowanymi kołami podporowymi. Organami roboczymi są redlice strzałkowe na słupicach, które są zamocowane do ramy na równoległoboku i które są zabezpieczone sprężyną przed przeciążeniem. Każda redlica prowadzona jest kołem podporowym a na skraju znajdują się redlice wyposażone w regulowany krój do lepszego oddzielania i spulchniania gleby. Kultywator wyposażony jest w centralny zbiornik na nawozy płynne, pompę, filtrację i rozprowadzenie, które doprowadza nawóz do gleby do korzeni roślin.

Jednostka pieląca jest zaprojektowana z zachowaniem wystarczających wymiarów również do ciężkich i kamienistych gleb. Kroje tarczowe na bokach redlic pozwalają uniknąć uszkodzenia roślin a w glebach ciężkich pomagają w lepszym odcięciu uprawianego pasa bez uszkadzania rzędów kukurydzy. Równoległobok z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą pozwala na kopiowanie gleby w całej szerokości roboczej maszyny.

Ramę kultywatora z nawożeniem tworzy masywny profil wyposażony w hydrauliczne elementy sterowania do łatwego składania do pozycji transportowej. Rama kultywatora wyposażona jest w koła podporowe. Organy robocze zamocowane są do ramy za pomocą zacisków, które umożliwiają płynne przestawienie odległości między rzędami z  70 cm na 75 cm.

 • Wysoka prędkość robocza

Konstrukcja kultywatora Kultis umożliwia wysoką prędkość roboczą, która waha się w przedziale od 8 – 12 km/godz. z uwzględnieniem prawidłowego działania maszyny. Jako ciągnik wystarcza traktor o mocy 75 KM.

 • Poprawa gospodarki wodnej gleby i jej napowietrzenie mają pozytywny wpływ na rozwój roślin

W przypadku niektórych typów gleb skłonność do powstawania skorupy glebowej w uprawach kukurydzy i słonecznika jest bardzo wysoka. Naruszenie nieprzepuszczalnej warstwy gleby znacząco polepsza gospodarkę wodną przez to, że gleba lepiej absorbuje wilgoć. Również napowietrzenie gleby ma pozytywny wpływ na rozwój roślinLikwidacja ewentualnych występujących chwastów jest również zaletą międzyrzędowej uprawy kultywatorem Kultis.

 • Przepustowość resztek roślinnych z poprzednich zbiorów bez ograniczeń

Uprawa kukurydzy w technologii ochrony gleby niesie z sobą większe ilości resztek roślinnych, które pozostają na powierzchni gleby. Organy robocze i cała przepustowość kultywatora z nawożeniem jest skonstruowana w taki sposób, aby mimo resztek roślinnych z poprzednich zbiorów pracowała bez ograniczeń.

 

2. Ekonomiczne powody aplikacji nawozów - szybki zwrot inwestycji

W konwencjonalnej technologii uprawy wykorzystanie aplikowanego azotu wynosi 50-60 %. Klasycznie aplikowany nawóz roślin w uprawach kukurydzy i słonecznika zwiększa koszty i nie jest skuteczny.

Korzyści z zastosowania kultywatora Kultis:

 • Kultywatorowanie z aplikacją nawozów płynnych pozwala na zmniejszenie dawki fosforu i azotu o 30-50%.
 • Kultywator Kultis usuwa wschodzące chwasty w międzyrzędziach upraw kukurydzy.
 • Redliczki doskonale spulchniają i napowietrzają glebę.
 • Ewentualne kruszenie skorupy powierzchniowej, szczególnie na glebach podatnych na zaskorupianie jest bardzo efektywne.

 

3. Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała rama jest gwarancją długiej żywotności kultywatora również w najcięższych warunkach.

 • Szerokość robocza maszyny to 6 i 8 rzędów.
 • Dwa obrotowe koła podporowe.
 • Łatwe manewrowanie.
 • Wytrzymała rama.
 • Wystarczająco mocny nawet do ciężkich i kamienistych gleb.
 • Ramę kultywatora z nawożeniem tworzy masywny profil wyposażony w hydrauliczne elementy sterowania do łatwego składania do pozycji transportowej.
 • Organem roboczym są redlice strzałkowe zamocowane na słupicach.
 • Kultywator jest konstrukcyjnie zaprojektowany jako półzawieszany z dwoma kierowanymi kołami podporowymi.
 • Kultywator wyposażony jest w centralny zbiornik na nawozy płynne, pompę, filtrację i rozprowadzenie, które doprowadza nawóz do gleby do korzeni roślin.
 • Redlica jest prowadzona za pomocą koła podporowego.

 

4. Prosta obsługa

Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.

 • Łatwe ustawianie.
 • Minimum miejsc regulacji.
 • Minimum punktów smarowania.

 

5. Inteligentnie rozwiązana konstrukcja maszyny

 • Kroje tarczowe na bokach redlic pozwalają uniknąć uszkodzenia roślin, a w ciężkich glebach pomagają w lepszym odcięciu uprawianego pasa bez uszkadzania rzędów kukurydzy.
 • Organy robocze zamocowane są do ramy za pomocą zacisków, które umożliwiają płynne przestawienie odległości między rzędami z 70 cm na 75 cm.
 • Równoległobok z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą pozwala na kopiowanie gleby w całej szerokości roboczej maszyn.

 

Model: 
Kultis