tel. 91 579 31 28
abcrol@abcrol.pl

Nowe maszyny rolnicze

Micro Drill jest jednostką wysiewającą do wysiewu międzyplony lub bezpośredniego wysiewu traw. jednostka wysiewająca może być zamontowana do rożnego typu maszyn Farmet z szerokością roboczą od 2,1 do 12 metrów w zależności od zastosowanego typu wentylatora. Typ wentylatora jest zawsze wybierany...